telefon: 513 967 222 lub 503 971 913
55-100 Trzebnica,
Małuszyn 1G

email: beautyheaven2@gmail.com